Ishrana japanskih prepelica

Ishrana japanskih prepelica kad pilići napune četiri nedelje treba polako da prelazi na hranu sa 24% proteina ako gajimo japanske prepelice za priplod i proizvodnju  jaja. Ako gajimo japanske prepelice za tov i želimo da dobijemo što više mesa potrebno je davati hranu sa 20% proteina i to do kraja tova. Gotovih hrana tj. koncetrata ima više vrsta ali lako je naći one koji imaju ovakav odnos proteina (nećemo navoditi primer da ne reklamiramo nikoga ). Opširnije