Meso japanske prepelice

Meso japanske prepelice je prirodna prava dijetalna hrana. Pomaže pri lečenju raznih bolesti, preporučljiva u ishrani osoba koje imaju problem sa varenjem. Može i preporučuje se da bude konzumirano u bilo kojoj vrsti dijete. Provereno pomaže kod postoperativnih stanja organizma kao i kod iznemoglosti i iscrpljenosti. Meso japanske prepelice osvežava i vraća snagu tim osobama. Meso japanske prepelice i supa su narodski rečeno pravi „melem za ranu“. Supa od japanske prepelice je višestruko bolja od golubije supe, a zna se da se golubija supa koristila kao dodatni izvor belančevina i vitamina za malu decu i bolesne ljude. Još su stari Grci i Rimljani veoma cenili divlju prepelicu i služili na gozbama kao redak specijalitet. I danas meso japanske prepelice predstavlja delikates i za neke sladokusce i ljubitelje dobre kuhinje vrhunac gastronomskog uživanja.

Meso japanske prepelice

Meso japanske prepelice sadrži 22.4 % belančevina i 2.3 % masti.

Meso japanske prepelice kao i sve druge vrste mesa ipak podleže određenim promenama, koje su do velike važnosti za kvalitet mesa japanske prepelice i najbitnije izbor kulinarske obrade. Odvijanje procesa koji podležu promenama je dokazalo da se meso japanske prepelice najuspešnije termički obrađuje 48 časova nakon ubijanja. Pri tome prepelicu treba očistiti i izvaditi iznutrice te čuvati na temepreaturi od 0 – 4 °C. Na pravilno odhranjenoj prepelici odnos mesa u kostima je dosta zadovoljavajući i kreće se od 63-72%, što ukazuje na relativno povoljnu i isplativu ekonomsku proizvodnju i gajenje japanske prepelice.

Ako su prepelice tokom čitavog ili dobrim delom tova hranjene smesom u kojoj je bilo ribljeg brašna, meso nije ukusno i oseća se miris na ribu. Miris je jači, ako je kvalitet ribljeg brašna lošiji. Međutim za brz i pravilan razvoj pilića neophodno je dodavati riblje brašno u smesu. Costo je ova hrana životinjskog porekla, obogaćuje se smeša proteinima i ostalim neophodnim sastojcima za rast i tov pilića.

Hrana biljnog porekda sadrži ove sastojke u manjoj meri, te je neophodno prvih dana tova dodavanje ribljeg brašna. Izvesni sastojci ribljeg brašna prilikom razlaganja u telu prepelice dobijaju miris, pa i ukus ribe. Ako se riblje brašno dodaje duže, miris će se zadržati u mesu i posle klanja. To izaziva nepoverenje potrošača prema industrijskoj proizvodnji mesa. S dodavanjem ribljeg brašna potrebno je prestati 7 do 10 dana pre klanja i prenelice hraniti samo zrnastom hranom, kako bi se očistile od mirisa. Takođe je vrlo važno d’a prepelice pred klanje ostavimo da gladuju 12 do 16 časova, što znači da treba klati samo prepelicesa praznom voljkom. Jer, ako je voljka puna, dolazi do rastvaranja hrane u njoj, pa se miris raširi po mesu. Tako sa malo pažnje uzgajivač može izbeći miris mesa na ribu.

Iz ovog se može zaključiti da je meso japanske prepelice stvarno dobra i korisna namirnica, koja treba da kroz najskorije vreme zauzme odgovarajuće mesto u ishrani ljudi.

 

Meso japanske prepelice

Meso japanske prepelice