Japanska prepelica

Japanska prepelica (lat. Coturnix Coturnix Japonica) pripada porodici fazana ili pravih koka (Phasianidae), redu kokoške (Galliformes).

Japanska prepelica je nastala u Japanu pripitomljavanjem divljih prepelica. Prvi dokumentovani podaci gde se spominje japanska preplica datiraju iz XII veka i tada su uzgajane i držanje zbog pevanja. U tim dokumentima stoji da je japanska prepelica uzrok ozdravljenja japanskog cara koji je jedenjem prepeličijeg mesa izlečio tuberkulozu. Od tada pa nadalje japanska prepelica ulazi u ozbiljan uzgoj i držanje kao domaća životinja.

Japanska prepelica (lat. Coturnix Coturnix Japonica)

Japanska prepelica (lat. Coturnix Coturnix Japonica)

Početkom XX veka prepelice se uveliko veštački uzgajaju u cilju proizvodnje mesa i jaja. Naučna istraživanja u Japanu, Kini, Rusiji a zatim u Češkoj, Mađarskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Americi i Kanadi, pokazala su da japanska prepelica, svojom otpornošću prema bolestima i proizvodnim svojstvima, predstavlja pravi Prirodno-biološki fenomen.

Japanska Prepelica

Japanska Prepelica

Koka japanske prepelice je izvanredan proizvođač jaja i pretvarač biljne hrane u životinjski proizvod tj. jaje,visoke biološke vrednosti. U mnogim zemljama sveta japanska prepelica se gaji radi dobijanja, pre svega njihovih dragocenih i lekovitih jaja, kao i mesa koje ima ukus divljači sa vrlo niskim sadržajem holesterola.

Japanske prepelice su polno zrele sa 40 dana

Ornitolozi svrstavaju japansku prepelicu u jednu od naotpornijih ptičijih vrsta. Njen imunitet je veoma visok pa zbog toga vrlo retko obolevaju.

Naravno, kao i sva živa bića u prirodi, i prepelica ima svoje bolesti, kao što su kokcidioza, upala kloake, upala gornjih disajnih puteva, Marekova bolest i kod ptica vrlo često izražen kanibalizam. Ukoliko se u objektu gde se uzgajaju japanske prepelice postignu optimalni uslovi (temperatura u prostoru, osvetljenje, vlažnost vazduha, provetravanje i pre svega kvalitetna hrana), navedene bolesti se mogu svesti na minimum.